Ouderenzorg Knooppunt Ketenzorg - vooraankondiging (Rijncoepel)

Ouderenzorg Knooppunt Ketenzorg - vooraankondiging (Rijncoepel)
26/11/2019 00:00 - 00:00

U ontvangt te zijner tijd een uitnodiging en locatie.
 

Thema:
Behandelwensen & transmurale overdracht kwetsbare ouderen


De nascholing wordt gegeven per zorggroep. De volgende data zijn gepland per zorggroep:

  • ROHWN 8 oktober en 7 november
  • Zorggroep Katwijk 15 oktober
  • Alphen op één Lijn 5 november
  • Rijncoepel 26 november

Waar gaat de nascholing over
Het inventariseren van wensen en verwachtingen van kwetsbare ouderen t.a.v. behandelingen, hoe doe je dat? Door de wensen van de patiënt te achterhalen middels een behandelwensen gesprek, kan behandelen zinvol worden ingezet en goede zorg op maat gegeven worden. Gezamelijke afspraken maken over het registreren van behandelwensen van kwetsbare ouderen zodat dit gedeeld kan worden met zorgprofessionals (HAP, AMBU, SEH) 24 uur per dag, zeven dagen in de week. En uiteindelijk het implementeren van gezamenlijke afspraken m.b.t. overdracht van informatie van kwetsbare ouderen en verbeteren van de informatie overdracht tussen 1e en 2e lijn zorgverleners (HA/HAP, ambulance, SEH en medisch specialist in de (poli)kliniek) waardoor de zorg voor kwetsbare ouderen verbetert. Het programma is samengesteld in samenwerking met de ziekenhuizen, HAP en AMBU. 

Voor vragen kun je terecht bij Reos adviseur: Martine Jongboer mjongboer@reos.nl
 

Bezoek website voor meer informatie

26/11/2019 00:00 - 00:00

Doelgroep:

Apothekers, Huisartsenzorg, Paramedici

Organisatie:

Knooppunt Ketenzorg

Locatie:

Test

Aanvang:

Inlichtingen:

Accreditatie:

Locatie

Test

Test

Test Test