Aanmelden

Eerstelijn

Eerstelijnszorgverleners uit Zuid-Holland Noord kunnen een account voor de Zorgapp ZHN (inclusief toegang tot de besloten delen) aanvragen door dit formulier in te vullen.

Zorgprofessionals, zoals apothekers, diëtisten, fysiotherapeuten, (vaste waarnemend) huisartsen en POH's, die lid zijn van Rijn en Duin maken kosteloos gebruik van de Zorgapp ZHN. Eerstelijns zorgverleners buiten deze zorggroepen betalen jaarlijks €70 per account en eenmalig €50 per account.

Wanneer u het formulier heeft ingevuld, streven wij ernaar om uw aanvraag binnen 3 werkdagen af te handelen. U ontvangt bericht zodra uw account is goedgekeurd.

Lidmaatschap voor andere professionals

LUMC: 
Medewerkers van LUMC kunnen voor een gratis account terecht bij Suzanne Schmeink of Astrid Hageman via transmuralesamenwerking@lumc.nl.

Alrijne Zorggroep:
Medewerkers van Alrijne Zorggroep kunnen voor een gratis account terecht bij Marc van Buuren.

Dementienetwerk:
Voor organisaties betrokken bij het Dementienetwerk, neem contact op via zorgapp@sleutelnet.nl.

Bent u geen eerstelijns zorgverlener, valt u buiten bovengenoemde organisaties, maar heeft u wel interesse in een account voor de Zorgapp? Of bent u als eerstelijns zorgverlener verenigd en wilt u zich gezamenlijk aanmelden? Stuur dan een e-mail naar zorgapp@sleutelnet.nl voor meer informatie over de mogelijkheden.