Privacybeleid

De apps en website van ZorgApp ZHN zijn openbaar beschikbaar, echter met beperkte toegang tot gegevens. Geselecteerde gebruikers van deelnemende organisaties ontvangen een account, waarmee zij toegang krijgen tot de afgeschermde onderdelen van de ZorgApp ZHN, zoals de inhoud van de Wie-is-wie. Door zich aan te melden voor deelname aan de ZorgApp ZHN geven de zorgorganisatie en daarbij in dienst zijnde gebruikers toestemming voor: 

  1. Gebruik van emailadres voor verzending accountgegevens 

ZorgApp ZHN respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en apps en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Uw emailadres wordt uitsluitend gebruikt om uw accountgegevens aan u te verstrekken en u daarmee toegang te verlenen tot de niet openbare delen van de apps en website. Voor het overige (bijv. beheerwerkzaamheden) zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. De integriteit van de gegevens in de omgevingen van de ZorgApp ZHN is de verantwoordelijkheid van de deelnemende organisaties. 

  1. Weergave van persoonlijke profielgegevens aan geautoriseerde gebruikers

Ten behoeve van een goede werkzaamheid en ter bevordering van transmurale samenwerking met collega’s in de eerste en tweede lijn, worden binnen de omgevingen (apps en website) van ZorgApp ZHN persoonsgegevens vastgelegd in het persoonlijk profiel. Uw persoonlijke gegevens binnen ZorgApp ZHN staan uitsluitend ter beschikking aan personen die betrokken zijn bij het beheer van de website en apps. Inzage van uw gegevens is alleen mogelijk voor hiervoor geautoriseerde gebruikers van de apps en website. Gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel van de ZorgApp ZHN: het bevorderen van de samenwerking tussen zorgprofessionals in de regio Zuid-Holland Noord. Bij het activeren van het account, dient elke gebruiker hiermee akkoord te gaan. 

Rechten van betrokkenen

Alle betrokkenen van de ZorgApp ZHN hebben recht op inzage van de eigen gegevens die binnen de omgevingen van de ZorgApp ZHN worden verwerkt. Lees meer over uw rechten op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. Een verzoek tot inzage, correctie, beperking of verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen aan zorgapp@sleutelnet.nl. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht. 

Klachtenprocedure: heeft u een klacht? U kunt deze melden via zorgapp@sleutelnet.nl. Sleutelnet zorgt er voor dat de klacht zonder vertraging naar de betreffende organisatie wordt doorgezet. 

 

Wilt u meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens binnen de omgevingen van ZorgApp ZHN, neem dan contact op met Sleutelnet via zorgapp@sleutelnet.nl