FAQ

Op deze pagina vindt u antwoord op de meest gestelde vragen. Staat uw vraag er niet tussen? Stuur dan een e-mail naar zorgapp@sleutelnet.nl

NB: de Zorgapp ZHN is gelanceerd in juli 2018 en continu in ontwikkeling. De inhoud van de app zal steeds verder worden aangevuld.


Algemeen

De app is bedoeld voor zorgprofessionals in de regio Zuid-Holland Noord. In theorie kan elke zorgprofessional baat hebben bij de app, maar bij de lancering wordt de app in eerste instantie beschikbaar gesteld voor zorgverleners betrokken bij dementiezorg, medisch specialisten en zorgverleners uit de eerste lijn (apotheker, diëtist, fysiotherapeut, medewerkers huisartsenpraktijk en niet medisch personeel) die deelnemen aan Rijn en Duin.

Aanmelding verloopt via de volgende routes:

  • Voor LUMC: neem contact op met Suzanne Schmeink of Astrid Hageman via transmuralesamenwerking@lumc.nl
  • Voor Alrijne Zorggroep: neem contact op met Marc van Buuren
  • Voor organisaties betrokken bij het Netwerk Dementie: neem contact op via zorgapp@sleutelnet.nl
  • Eerstelijns zorgverleners van Rijn en Duin: (apotheker, diëtist, fysiotherapeut, medewerkers huisartsenpraktijk en niet medisch personeel) maken kosteloos gebruik van de app. Eerstelijns zorgverleners buiten deze zorggroepen betalen jaarlijks €70 per account en eenmalig €50 per account. Eerstelijns zorgverleners kunnen via het aanmeldformulier een account aanvragen.

Bent u geen eerstelijns zorgverlener, valt u buiten bovengenoemde organisaties, maar heeft u wel interesse in een account voor de Zorgapp? Of bent u als eerstelijns zorgverlener verenigd en wilt u zich gezamenlijk aanmelden? Stuur dan een e-mail naar zorgapp@sleutelnet.nl voor meer informatie over de mogelijkheden.

Ga in de app naar instellingen of op de website rechts bovenin naar ‘log in’ en klik op ‘wachtwoord vergeten’. U ontvangt dan een e-mail op het e-mailadres van uw account met een link om uw wachtwoord te wijzigen. 

Wanneer u bent ingelogd, ga dan in de app naar instellingen en klik op ‘log uit’, of ga op de website rechts bovenin naar ‘log uit’ en klik op ‘wachtwoord vergeten’. U ontvangt dan een e-mail op het e-mailadres van uw account met een link om uw wachtwoord te wijzigen.

Als u een onderdeel opent waarvoor u een pincode nodig heeft, wordt u gevraagd om uw pincode in te voeren. Klik op 'voer pin in' en klik op 'pin vergeten'. U vult dan uw wachtwoord in en kunt vervolgens een nieuwe pincode kiezen en bevestigen.

Feedback kunt u geven door een e-mail te sturen naar zorgapp@sleutelnet.nl.

Ja zeker, de inhoud van de Zorgapp ZHN is ook beschikbaar op www.zorgapp-zhn.nl.

In de regio Zuid-Holland Noord hebben diverse typen zorgverleners aangegeven dat collega-zorgverleners, zorgpartijen en regionaal gemaakte werkafspraken niet altijd gemakkelijk vindbaar zijn. De Zorgapp ZHN biedt daar een oplossing voor. Door gebruik van de app wordt een optimalisatie van de samenwerking nagestreefd. 

De opdrachtgevers voor deze app zijn het LUMC, Alrijne Zorggroep, en Rijn en Duin). Sleutelnet beheert en coördineert de database. De software is eigendom van MDL-Solutions. De doorontwikkeling van de website gebeurt in nauwe samenwerking tussen deze partijen en de diverse achterbannen.

ZorgApp ZHN respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en apps en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken de gegevens alleen om u toegang tot de niet openbare delen van website en apps te kunnen geven. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. ZorgApp ZHN zal uw persoonlijke gegevens uitsluitend ter beschikking stellen aan derden die betrokken zijn bij het beheer van de website en apps. In het geval van het gebruik van de wie-is-wie zijn bepaalde gegevens beschikbaar voor transmurale samenwerking met collega’s in de eerste en tweede lijn. Een extra pincode is vereist om toegang te krijgen tot dit onderdeel van de app. De server waar de app op draait, is in beheer van de leverancier, MDL Solutions, en staat op Nederlandse bodem.

Bekijk hier ons privacybeleid.

Voor het vullen van de wie-is-wie zijn de organisaties benaderd die vallen onder de opdrachtgevers van de app, te weten: Alrijne Zorggroep, LUMC en Rijn en Duin. De organisaties hebben zelf over de accountuitgifte en het gebruik van gegevens gecommuniceerd naar hun medewerkers/achterban. U kunt uw profielgegevens zelf aanpassen of verwijderen. Wilt u helemaal verwijderd worden uit de wie-is-wie? Stuur dan een e-mail naar zorgapp@sleutelnet.nl. Wees u ervan bewust dat u dan zelf ook geen toegang meer heeft tot de contactgegevens van anderen.

De Zorgapp ZHN is ontwikkeld om contactgegevens en andere relevante informatie beter te kunnen vinden. De wens om vervolgens ook veilig met elkaar te communiceren is bekend. Omdat er in de regio meerdere messengers/chatfuncties worden gebruikt en er (vooralsnog) geen regionale keuze is gemaakt voor één specifieke communicatietool, is besloten om nog geen koppeling te bouwen met (een) bestaande messenger(s).

Waarschijnlijk maakt u gebruik van de app SwiftKey. Deze app werkt niet goed samen met de Zorgapp. Voor een goed functionerende Zorgapp raden wij aan SwiftKey uit te schakelen. 

Scholing 

Bij het scholingsoverzicht kunt u bovenin de filter gebruik om scholingen te tonen voor een specifieke doelgroep.

Ga in de app naar ‘scholing’ en klik de scholing van uw keuze aan. U komt dan op de pagina met alle informatie over de scholing. Helemaal bovenaan heeft u de optie om u in te schrijven voor een scholing. Wanneer u de stappen heeft doorlopen, ontvangt u een e-mail ter bevestiging van uw inschrijving. Tevens kunt u de scholingen waarvoor u zich hebt ingeschreven, terugvinden onder ‘mijn scholing’ in de app.

 Wie-is-wie

In de wie-is-wie kunt u de categorieën zorgverleners uitklappen (druk op het plusje) om door de lijst met zorgverleners in die categorie te gaan. U kunt bovenin de zoekbalk ook een (deel van een) naam intypen om de betreffende collega te zoeken.

De specialismen zijn ingevoerd als afdelingsnaam, bijvoorbeeld ‘neurologie’ en niet als ‘neuroloog’. Wanneer u de wie-is-wie opent, kunt u bovenin de zoekbalk zoektermen typen of naast de zoekbalk ‘filters’ gebruiken om contactpersonen te zoeken. Het is aan te raden om verkorte zoektermen te gebruiken, dat geeft meer resultaten. Zoekt u bijvoorbeeld een neuroloog, dan is het voldoende om ‘neuro’ als zoekterm in te typen. 

Bedenk ook dat in andere organisaties voor bepaalde specialismen mogelijk een andere naamgeving wordt gehanteerd. Denk bijvoorbeeld aan:

cardiologie / hartziekten
chirurgie / heelkunde 
dermatologie / huidziekten 
gynaecologie / verloskunde
longziekten / longgeneeskunde
kaakchirugie / bijzondere tandheelkunde / mond-, kaak- en aangezichtschirurgie
kindergeneeskunde / pediatrie
mammapoli / borstkankerpoli
MDL / maag-, darm, leverziekten
ouderengeneeskunde / geriatrie
pijngeneeskunde / anaesthesie 
radiologie / medische fotografie
vaatchirurgie / vasculaire geneeskunde 

Navigeer naar uw profiel in de wie-is-wie, bijvoorbeeld door uw naam in de zoekbalk te typen. Wanneer u uw profiel aanklikt, vindt u onder uw foto de knop met ‘bewerk gegevens’. Wanneer u daarop klikt, kunt u de nog lege velden invullen en eventueel de reeds ingevulde gegevens aanpassen.

Dit kan door een e-mail met de gewijzigde gegevens te sturen naar zorgapp@sleutelnet.nl. Graag daarbij aangeven of dit alleen voor uzelf geldt of ook voor uw collega’s. Uw andere persoonsgegevens kunt u wel zelf aanpassen.

Ga in de wie-is-wie naar uw eigen profiel en klik op ‘bewerk gegevens’. Bovenaan staat dan de knop  ‘afbeelding uploaden’. Wanneer u daarop klikt, kunt u een foto uit uw fotobibliotheek selecteren of een foto maken om te uploaden.

De Zorgapp ZHN is bedoeld voor zorgverleners in de regio Zuid-Holland Noord. Zorgprofessionals van buiten deze regio kunt u dan ook niet vinden in de app. De regio behelst Noordwijk, Noordwijkerhout, Hillegom, Lisse, Teylingen, Katwijk, Oegstgeest, Leiden, Voorschoten, Zoeterwoude, Leiderdorp, Kaag en Braassem, Rijnwoude, Alphen a/d Rijn en Nieuwkoop.

Alleen gebruikers met een account hebben toegang tot de wie-is-wie. Bij de verschillende typen zorgverleners met een account wordt onderscheid gemaakt welke gegevens zichtbaar zijn. Bekijk hiervoor onderstaande tabel.

Autorisatieniveau   Ziet wat?   Categorie
Rol 1 Ziet alle contactgegevens die zijn ingevuld door andere gebruikers 

Medisch specialist, Specialist Ouderengeneeskunde, Huisarts, POH 

Rol 2 Ziet alle contactgegevens die door gebruikers zijn ingevuld, behalve privénummer huisarts en specialist

Apotheker

Rol 3 Ziet alle contactgegevens van gebruikers met autorisatieniveau rol 3 of 4, van niveau 1 en 2 beperkte contactgegevens (wel telefoonnummer intercollegiaal, maar geen rechtstreekse telefoonnummers, geen mobiele telefoonnummers, geen privé telefoonnummers,spoednummers)

Paramedici, (wijk)verpleging/verzorging, Casemanagement Dementie

Rol 4 Ziet beperkte info van alle categorieën (wel intercollegiaal nummer maar geen rechtstreekse telefoonnummers, geen mobiele nummers, geen spoednummers, geen privénummers, wel de overige contactgegevens die zijn ingevuld)

Niet-medisch personeel (bijv. zorgmanagers en beleidsmedewerkers)

 Werkafspraken

De Zorgapp ZHN is gelanceerd in juli 2018. Er is voor gekozen om te starten met de transmurale werkafspraken vanuit Knooppunt Ketenzorg en de werkafspraken m.b.t. dementiezorg. De inhoud van de app zal steeds verder worden aangevuld. Voor suggesties kunt u een e-mail sturen naar zorgapp@sleutelnet.nl.

Om een PDF-bestand te kunnen openen op uw smartphone, heeft u een PDF-reader nodig. U kunt deze downloaden in de App Store / Play Store.

Bij werkafspraken > eerstelijn > aandoening > download zorgprogramma.

Via http://www.afsprakenhuisartsenspecialist.nl/werkafspraken, een verzamelwebsite van FMCC (Federatie Medisch Coördinerende Centra).

Zorgkaart 

Bij livegang zijn de ziekenhuizen, huisartsenpraktijken, de zorgorganisaties betrokken bij dementiezorg en specifiek de casemanagers dementie opgenomen in de zorgkaart. De komende maanden kan dit verder worden uitgebreid.

In de zorgkaart kunt u de filters gebruiken om bijvoorbeeld bepaalde type zorg.

Zoom in op de betreffende gemeente om de resultaten per gemeente te bekijken, gebruik de filters om gericht te zoeken of typ een adres in de zoekbalk om resultaten in de buurt van een adres weer te geven.