E-learning protonentherapie 2023

E-learning protonentherapie 2023
Organisatie:
LUMC - Boerhaave Nascholing
 • De e-learning is direct na inschrijving beschikbaar, dus niet pas vanaf 31 december zoals bovenstaande informatie doet vermoeden.
 • ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Protonentherapie is een relatief nieuwe bestralingsbehandeling in Nederland waarover nog geen gerichte nascholing is georganiseerd. Protonentherapie kent wel enkele voordelen ten opzichte van standaardradiotherapie. Dankzij deze e-learning bent u in staat (globaal) de werking en de (on)mogelijkheden van protonentherapie te benoemen, een afweging te maken tussen bestraling met protonen en fotonen en patiëntselectie toe te passen.

  Om te beginnen leert u bij welke patienten protonentherapie een optie is. Daarnaast komen de werking, de verschillen, de voor-/nadelen (vergeleken met fotonentherapie) en de selectiecriteria voor patiënten aan bod. Verder leert u over (de verschillen in) het behandelingstraject (vergeleken met fotonentherapie). Naast deze algemenere informatie over protonentherapie wordt ook specifieker ingegaan op enkele tumorgroepen.

  De e-learning bestaat uit drie onderdelen; de introductie, één keuzemodule en een toets. De modules bestaande uit video’s, animaties en teksten met interactieve vragen. Voor de keuzemodule kunt u kiezen uit:

  1. Mammacarcinoom en mediastinaal gelegen tumoren
  2. Long- en oesophaguscarcinoom
  3. Hoofd-hals tumoren
  4. Neurologische tumoren en chordomen

  Na afloop van deze e-learning begrijpt u welke afwegingen meespelen bij de keuze voor conventionele radiotherapie en bestraling met protonen. Daarnaast kunt u de mogelijkheden en onmogelijkheden van protonentherapie benoemen en de daarbij horende patiënten selectie toepassen. Tot slot kunt u als behandelend specialist patiënten in een vroeg stadium adequaat informeren.

  Leerdoelen

  • In grote lijnen de werking van fotonen- en protonentherapie uitleggen.
  • De voor- en nadelen van fotonen- en protonentherapie benoemen.
  • De verschillen tussen fotonen- en protonentherapie benoemen.
  • De verschillen benoemen tussen standaard en model-based indicaties.
  • U kent de criteria voor patiënte selectie voor protonentherapie bij mammacarcinoom.
  • De patiënt uitleggen hoe het verwijsproces verloopt richting protonentherapie.
  • De patiënten globaal informeren over de diverse mogelijkheden van bestraling.
  • Aangeven wat de mogelijke consequenties zijn voor de behandeling van een patiënt wanneer protonentherapie geïndiceerd is, bijvoorbeeld op het gebied van materiaalkeuze bij operaties.

  Doelgroepen
  Voor de keuzemodule adviseren wij het volgende:

  MODULE

  DOELGROEP

  Introductie Protonentherapie

  Alle deelnemers

  Keuze: Neuro en Chordoom

  Neurologen, neurochirurgen, orthopeden

  Keuze: Long en Oesophagus

  Longartsen, chirurgen, maag-darm-leverartsen

  Keuze: Hoofd-hals

  KNO-artsen, Kaakchirurgen

  Keuze: Mamma en mediastinaal

  Chirurgen, hematologen, oncologen, huisartsen

  Toets

  Alle deelnemers

  Accreditatie
  Accreditatie is toegekend bij: ABAN, voor 4 punten. Hiervoor dient u de toets te halen.

  Cursuscommissie
  Deze e-learning is mede samengesteld door:

  • Drs. R.G. Moeri-Schimmel, Radiotherapeut-oncoloog, LUMC
  • Drs. R.T.T. Bartels, Radiotherapeut-oncoloog, HollandPTC
  • Drs. S.A.J. Hutschemaekers, Radiotherapeut-oncoloog, HMC