CASPIR module 1 t/m 5 (2023) | Kenmerk 565.688

CASPIR module 1 t/m 5 (2023) | Kenmerk 565.688
05/04/2023 - 13/09/2023
Doelgroep:
Huisartsenzorg
Organisatie:
Stichting ©aliber
Locatie:
Van der Valk Hotel Sassenheim-Leiden
Aanvang:
18:00 uur
Inlichtingen:
Rijn en Duin - scholing@rijnduin.nl
Accreditatie:
Ja

CASPIR module 1 t/m 5 (2023) 

 

Inschrijving is mogelijk middels onderstaande aanmeldingsformulier voor huisarts, praktijkverpleegkundigen, praktijkondersteuners en praktijkassistenten.

Het aantal beschikbare plaatsen is beperkt, er is plaats voor maximaal 20 personen. De CASPIR cursus is opgezet als duo- cursus (huisarts en praktijkverpleegkundige, praktijkondersteuner en/of praktijkassistente, met ervaring in het verrichten van Spirometrie). 

Als u interesse heeft om deel te nemen aan deze nascholing, verzoeken wij u vriendelijk om zich in te schrijven, uiterlijk vóór 08 maart 2023


Rijn en Duin | ©aliber Academie, de CAHAG nodigen wij u van harte uit om deel te nemen aan de CASPIR cursus. De CAHAG* heeft in samenwerking met de NVLA*, afdeling praktijkverpleegkundigen van de V&VN*, het NHG* en de werkgroep longfunctie van de NVALT* een cursus ontwikkelt rondom Spirometrie. De COPD, Astma en Spirometrie (CASPIR) cursus wordt in 2022 in Sassenheim georganiseerd.

Data:              
module 2: 05 april 2023 - fysiek 
module 5: 13 september 2023- fysiek 

Doelgroep:    
Huisartsen, Praktijkverpleegkundigen, Praktijkondersteuners (i.o.) en praktijkassistenten.

Accreditatiepunten
De cursus is voor 9 punten geaccrediteerd door het NHG, de CADP, de V&VN en de NVvPO.
 

Organisatie:

  • CAHAG
  • Alrijne Zorggroep
  • Coöperatie Rijn en Duin| ©aliber Academie

Inleiding
De CASPIR- cursus omvat 5 modules, waarvan 2 in plenaire sessie. Het programma vindt u onder het kopje programma.

CASPIR heeft tot doel om de kennis en vaardigheden rondom de Spirometrie in de huisartspraktijk te verbeteren. De CASPIR cursus is opgezet als duo- cursus (huisarts en praktijkverpleegkundige, praktijkondersteuner en/of praktijkassistente, met ervaring in het verrichten van Spirometrie).

Steeds meer zorgverzekeraars verlangen daarom van de eerste lijns zorggroep dat de Spirometrie in de huisartspraktijken aan (aantoonbare) kwaliteitsnormen voldoet. Met deze cursus is het kennisniveau van de praktijk- verpleegkundige, praktijkondersteuner of praktijkassistente aantoonbaar, alsmede het kennisniveau van de beoordelaar Dr. van Rijn.

De CASPIR cursus is bedoeld voor huisartsen, praktijkverpleegkundigen, praktijkondersteuners en praktijk- assistentes die de Spirometrie reeds zelf uitvoeren in de praktijk. De praktische opzet van deze duo- cursus geeft de praktijkverpleegkundige, praktijkondersteuner of praktijkassistente en huisarts de gelegenheid om gezamenlijk de vragen die er zijn beantwoord te krijgen en de vaardigheden te oefenen.

Programma

De cursus is opgebouwd uit een aantal aparte modules die samen voor 9 nascholingspunten geaccrediteerd zijn.

Module 1:

Thuis bestuderen van E- learning cursus Spirometry Fundamentals® (1 uur). De inlogcode ontvangt u 2 weken voorafgaand aan module 2.
 

Module 2: 05 april 2023 bij Van der Valk te Sassenheim.

Avond nascholing in bij van der Valk te Sassenheim.

Programma bevat een verplichte kennistoets, achtergrond longfysiologie, uitvoering Spirometrie volgens ATS/ERS richtlijn 2005, inhoud NHG Praktijkwijzer 2008 t.a.v. Spirometrie, start interpretatie.
 

Module 3:
Praktijkervaring opdoen door stage te lopen in het longfunctie laboratorium van Alrijne Zorggroep (2 uur). Stagemoment wordt nog georganiseerd.

Module 4:
In de praktijk verzamelen van een portfolio met eigen Spirometrie testen en beoordeling door longfunctie analist (1 uur).
 

Module 5: 13 september 2023 bij Van der Valk te Sassenheim.

Bespreking kennistoets en portfolio en casus, organisatie Spirometrie, keuze apparaat, onderhoud en kwaliteitcontroles, casuïstiek, praktijk examen en afsluitende kennistoets.
 

Functionele certificering
Afhankelijk van de functie van de cursist in het Spirometrisch proces (betrokken bij uitvoering versus interpretatie) krijgt de cursist na afloop van de Module 5 een certificaat voor respectievelijk interpretatie en uitvoering of een certificaat voor uitvoering van Spirometrie.
 

Refresher Course (Module 6)

Het certificaat kan verlengd worden door deelname aan een jaarlijkse terugkerende opfris avond. Nadat u deze avond tweemaal heeft gevolgd binnen een tijdsbestek van drie jaar, krijgt u een nieuw certificaat.
 

Kosten

  • € 350 per deelnemer voor de gehele cursus. ( leden Coöperatie Rijn en Duin) 

Docenten

De CASPIR cursus wordt verzorgd door:

  • Dirk van Rijn, kaderhuisarts Astma/COPD 
  • Hilde Horn, Longarts
  • Longfunctie analist, Alrijne Zorggroep

Attentie

Meld u zich binnen één week voor aanvang van de nascholing af, dan zijn wij helaas genoodzaakt om €25,- administratiekosten in rekening te brengen. Dit bedrag zal aan de huisartsenpraktijk worden gefactureerd.

Algemene voorwaarden scholing ©aliber Academie


Locatie:

  • Van der Valk Hotel Sassenheim-Leiden
  • Warmonderweg 8
  • 2171 AH Sassenheim