Verdieping atriumfibrilleren en chronisch hartfalen en pijn op de borst - POH/VPS

Verdieping atriumfibrilleren en chronisch hartfalen en pijn op de borst - POH/VPS
30/03/2023 17:30 - 20:15
Doelgroep:
Huisartsenzorg
Organisatie:
Stichting ©aliber
Inlichtingen:
©aliber Academie, info@sso-caliber.nl
Accreditatie:
NvVPO (2punten), V&V en V&VS (2punten) aangevraagd

Fysieke scholing verdieping atriumfibrilleren en chronisch hartfalen en pijn op de borst - POH/VPS

Aanmelden kan viahttps://www.aanmelder.nl/verdiepingpohvps1/aanmelden 
Inschrijving is mogelijk middels het aanmeldingsformulier voor praktijkverpleegkundigen & praktijkondersteuners 

Het aantal beschikbare plaatsen is beperkt, er is plaats voor maximaal 50 deelnemers.

In 2017 en 2018 hebben huisartsen en cardiologen transmurale werkafspraken gemaakt over respectievelijk chronisch hartfalen en atriumfibrilleren.
Jaarlijks organiseren de regionale projectgroepen hartfalen en atriumfibrilleren (met Rijn en Duin, Alrijne Ziekenhuis en LUMC) scholingsavonden (basiscursussen) voor de implementatie hiervan. 

Voor praktijkondersteuners die de basiscursussen* hebben gevolgd wordt jaarlijks een verdiepingsnascholing georganiseerd over casuïstiek van hartfalen en atriumfibrilleren. 
Aan de hand van deze casuïstiek kun je ervaring opdoen met de controles en de daaruit voortvloeiende noodzakelijke acties bij patiënten met atriumfibrilleren en/of chronisch hartfalen.

Wij nodigen je van harte uit om deze (geaccrediteerde) nascholing bij te wonen.

*Zie de gratis webinar hartfalen en atriumfibrilleren. Mocht je deze al gevolgd hebben, ook dan is het aan te raden de opnames terug te kijken!

Doelgroep    
De scholingen worden gegeven voor praktijkondersteuners en praktijkverpleegkundigen die zijn verbonden aan het Rijn en Duin.

Trainers

  • Charles Kirchhof, cardioloog Alrijne Zorggroep
  • Carolien Lucas, cardioloog Alrijne Ziekenhuis
  • Tobias Bonten, Kaderhuisarts i.o. hart- en vaatziekten
  • Desiree Verra, verpleegkundig specialist atriumfibrilleren poli Alrijne
  • Marlies Niesing, verpleegkundig specialist hartfalen poli Alrijne
     

Accreditatie

  • Praktijkondersteuners en praktijk verpleegkundigen (NVvPO) - 2 punten in aanvraag
  • Praktijkondersteuners en praktijk verpleegkundigen(V&V & VS) - 2 punten in aanvraag

We gaan er in de verdiepingsscholing vanuit dat je de kennis van de basiscursus al eerder tot je hebt genomen!


Attentie!!!
No show; bij no-show kunnen de gemaakte kosten niet retour gestort worden naar de deelnemer.