Pijn op de borst - voor assistentes

Pijn op de borst - voor assistentes
30/05/2023 17:30 - 19:00
Doelgroep:
Huisartsenzorg
Organisatie:
Knooppunt Ketenzorg

Fysieke scholing pijn op de borst voor assistentes

LET OP: Deze nascholing gaat fysiek plaatsvinden

Aanmelden
Inschrijving is mogelijk middels het aanmeldingsformulier voor doktersassistentes uit Zuid-Holland Noord. https://www.aanmelder.nl/pob2/aanmelden
Het aantal beschikbare plaatsen is beperkt, er is plaats voor maximaal 50 deelnemers.

Doelgroep
Doktersassistentes uit Zuid-Holland Noord

Omschrijving
Doktersassistentes worden regelmatig geconfronteerd met de klacht “pijn op de borst”. Deze klacht kan een uiting kan zijn van een levensbedreigende situatie, maar ook van iets onschuldigs.
De regio Zuid-Holland- Noord is een van de drie regio’s die werkt volgens de landelijke transmurale afspraken voor Pijn op de Borst. Een van de afspraken hierin gaat over het verbeteren van de triage bij pijn op de borst. 
Daarom wordt de scholing ‘Pijn op de Borst' voor doktersassistentes georganiseerd. 

Leerdoelen
Doel van de scholing is het geven van adviezen voor een goede triage door doktersassistenten bij patiënten met pijn op de borst. Zij zullen het verschil leren tussen de triage bij acute en niet-acute pijn op de borst.

Docent
Tobias Bonten, kaderhuisarts hart- en vaatziekten i.o.

Accreditatie
Doktersassistente accreditatie in aanvraag - 1 punt via NVDA/KABIZ