Basiscursus Diabetes voor wijkverpleegkundigen en praktijkondersteuners

Basiscursus Diabetes voor wijkverpleegkundigen en praktijkondersteuners
25/05/2023 09:00 - 16:30
Doelgroep:
Huisartsenzorg
Organisatie:
Stichting Langerhans
Locatie:
 
Inlichtingen:
Accreditatie:

INSCHRIJVEN: zie website Langerhans Basiscursus Diabetes - Diabetes2

Basiscursus Diabetes voor (wijk) verpleegkundigen, POH’s en overige hulpverleners’ is een interactieve cursus, waarin een breed spectrum aan diabetesonderwerpen aan bod komt. Deze cursus heeft als doel om een goede basis te geven voor de belangrijke onderwerpen binnen de diabeteszorg.

In een dag wordt onder andere uitgelegd wat de oorzaak van diabetes mellitus type 2 (DM2) is, hoe de screening en diagnostiek tot stand komt, welke streefwaarden worden gehanteerd. Maar ook wat cholesterol nou feitelijk is, hoe een hartvaatrisico tot stand komt, hoe de nier werkt en wat het verschil is tussen nierfunctie en nierschade. Daarnaast komen voetscreening, orale medicatie en GLP1 analogen aan de orde. Afgesloten wordt met een korte introductie over insulinetherapie. Op deze manier wordt een solide basis verkregen voor de dagelijkse praktijk. Casuïstiek en het behandelen van vragen staat centraal in deze compacte cursus.

Deze basiscursus is bedoeld voor (wijk)verpleegkundigen, (startende) praktijkondersteuners en overige zorgverleners die in de praktijk met diabetes te maken hebben (direct of indirect), en graag op medisch-inhoudelijk vlak willen bijspijkeren. Ervaren behandelaren met een gedegen basiskennis komen in aanmerking voor een van onze andere scholingen op het gebied van diabetes en/of insulinetherapie.

N.B. Voor artsen bieden we een andere Basiscursus Diabetes aan.