Basiscursus Diabetes voor artsen (i.o.)

Basiscursus Diabetes voor artsen (i.o.)
13/04/2023 09:00 - 16:30
Doelgroep:
Huisartsenzorg
Organisatie:
Stichting Langerhans
Locatie:
 
Inlichtingen:
Accreditatie:

INSCHRIJVEN: zie website Langerhans Basiscursus Diabetes voor artsen (i.o) - Diabetes2

De ‘Basiscursus diabetes voor artsen’ is een interactieve cursus, waarin een breed spectrum aan diabetesonderwerpen aan bod komt. Deze cursus heeft als doel om een goede basis te geven voor de belangrijke onderwerpen binnen de diabeteszorg.

In een dag wordt onder andere uitgelegd wat de pathofysiologie van diabetes type 2 (DM2) is, hoe de screening, diagnose en streefwaarden tot stand komen. De voor DM2 belangrijke richtlijnen worden besproken als CVRM en chronische nierschade. Ruim aandacht wordt ook besteed aan voetscreening en behandelopties als orale medicatie en GLP1 analogen. Tot slot komt ook het starten met insuline aan de orde. Op deze manier wordt een solide basis verkregen voor de dagelijkse praktijk. Casuïstiek en het behandelen van vragen staat centraal in deze compacte cursus.

Deze basiscursus is bedoeld voor artsen (huisartsen, huisartsen in opleiding, specialisten ouderengeneeskunde en artsen verstandelijke gehandicapten e.a.) die in de praktijk met diabetes te maken hebben (direct of indirect) en graag op medisch-inhoudelijk vlak willen bijspijkeren. Ervaren behandelaren met een gedegen basiskennis komen in aanmerking voor een van onze andere scholingen op het gebied van diabetes en/of insulinetherapie.

N.B. Voor (wijk)verpleegkundigen, (startende) praktijkondersteuners en overige hulpverleners die niet tot de artsen doelgroep behoren, bieden we een andere Basiscursus Diabetes aan.