NHG-Standaard Chronische nierschade - online

NHG-Standaard Chronische nierschade - online
08/02/2023 19:30 - 21:15
Doelgroep:
Huisartsenzorg
Organisatie:
Stichting Langerhans

INSCHRIJVEN: zie website Langerhans ONLINE NHG-Standaard Chronische nierschade - Diabetes2

In casus gestuurd ONLINE onderwijs zal o.a. worden ingegaan op de nieuwe opvattingen over albuminurie, eGFR, het beleid gebaseerd op risicostratificatie en de belangrijke rol die CNS speelt op het gebied van cardiovasculair risico en nierfalen.

De scholing is ontwikkeld voor huisarts en POH; tijdens de 2 avonden komen de volgende onderwerpen aan bod:

• Prevalentie van chronische nierschade
• Diagnostiek van chronische nierschade: stadiering aan de hand van eGFR en albuminerie
• De oorzaken van nierschade (met o.a. aandacht voor acute nierschade)
• De relatie CVRM, diabetes en nierschade
• Verschillen tussen de oude en de nieuwe standaard Chronische Nierschade
• Handvatten voor de praktijk, samenwerking 1e-2e lijn (verwijs en terugverwijsbeleid) en casuïstiek

De scholing wordt gegeven door zeer ervaren docenten van Langerhans en een nefroloog/ vasculair internist.