Basiscursus atriumfibrilleren - online

Basiscursus atriumfibrilleren - online
17/01/2022 18:45 - 21:30
Doelgroep:
Huisartsenzorg
Organisatie:
Stichting ©aliber
Locatie:
ONLINE
Aanvang:
19:00 uur
Inlichtingen:
©aliber Academie, info@sso-caliber.nl
Accreditatie:
Huisartsen(ABC1) (2punten), NvVPO & V&V& V&VS (2punten)

Basiscursus atriumfibrilleren - Online

Aanmelden kan viahttps://www.aanmelder.nl/atriumfibrilleren22/aanmelden 
Inschrijving is mogelijk middels onderstaande aanmeldingsformulier voor huisarts, praktijkverpleegkundigen, praktijkondersteuners 

Het aantal beschikbare plaatsen is beperkt, er is plaats voor maximaal 40 deelnemers.

De projectgroep Atriumfibrilleren (Alrijne Ziekenhuis, LUMC, Knooppunt Ketenzorg/NZLO, Zorg en Zekerheid) is verantwoordelijk voor de implementatie van de regionale transmurale afspraken atriumfibrilleren in Zuid-Holland Noord. 

Noot: om aan de eis te voldoen en in aanmerking te komen voor vergoeding voor atriumfibrilleren dienen 1 huisarts en 1 Praktijkondersteuner van een praktijk geschoold te zijn op atriumfibrilleren. 

Doelgroep    
De scholingen worden gegeven voor huisartsen en praktijkondersteuners die zijn verbonden aan het Knooppunt Ketenzorg.

Wat is de doelstelling van de scholing?
De scholingen hebben als doel kennis te nemen van de RTA atriumfibrilleren
(opsporen, doorverwijzen, therapie en controles).
Nadruk wordt gelegd op de redenen voor overleg tussen POH en huisarts en overleg tussen huisarts en cardioloog. Verder wordt ingegaan op de wijze van declareren van de controles van patiënten met atriumfibrilleren en op het meten van de kwaliteit van deze controles.

Trainers

  • Charles Kirchhof, Cardioloog
  • Huug van Duijn , Kaderhuisarts hart- en vaatziekten

Accreditatie

  • Huisartsen - 2 punten toegekend ABC1
  • praktijkondersteuners en praktijk verpleegkundigen - 2 punten toegekend V&VN& V&VS  & NvVPO

Na de scholing
Na de scholing
Neemt uw praktijk of gezondheidscentrum met minimaal één huisarts en één POH deel aan de scholing, dan is het mogelijk om daarna het verrichtingentarief atriumfibrilleren bij Zorg en Zekerheid te declareren. Door dit te doen gaat u ermee akkoord dat de projectgroep ten behoeve van de atriumfibrilleren pilot anoniem en op groepsniveau uw data over atriumfibrilleren mag monitoren.
 

Attentie!!!
No show; bij no-show kunnen de gemaakte kosten niet retour gestort worden naar de deelnemer.


Locatie:

  • ONLINE