Workshop Inhalatie-instructie volgens IMIS

Workshop Inhalatie-instructie volgens IMIS
11/05/2021 19:00 - 21:00
Doelgroep:
Apothekers, Huisartsenzorg
Organisatie:
Stichting ©aliber
Locatie:
 
Aanvang:
19:00
Inlichtingen:
©aliber Academie, info@sso-caliber.nl
Accreditatie:
Diverse zie omschrijving

Aanmelden
U kunt zich aanmelden via https://www.aanmelder.nl/workshopinhalatie2

Voor wie
De scholing is voor alle bij ROHWN/©aliber aangesloten zorgprofessionals al dan niet binnen het samenwerkingsverband.

Doelgroep:
Huisartsen praktijkondersteuners, praktijkverpleegkundigen , longverpleegkundigen, apothekers en apothekersassistenten.

Het aantal beschikbare plaatsen is beperkt, er is plaats voor maximaal 20 personen.

Omschrijving:
Een goede inhalatie instructie is essentieel voor een goede medicamenteuze therapie.
Het is van groot belang dat de instructie die aan patiënten wordt gegeven goed en eenduidig is.
Om dit te bevorderen zijn er uniforme inhalatieprotocollen voor iedere inhalator gemaakt voor zowel zorgverleners als patiënten.
In deze cursus komen de verschillende inhalatiesystemen en LAN protocollen aan bod.
Tijdens de workshop is er ook gelegenheid zelf met de diverse placebomaterialen te oefenen.
 

Docenten:
De nascholing wordt verzorgd door:

  • Dr. Geert Zaaijer, kaderhuisarts Astma/ COPD
  • Mevr. Erwina Cerimovic, Consulente IMIS

Accreditatie:
V&V en Register Zorgprofessionals (Longverpleegkunde, Praktijkondersteuners huisartsen, Praktijkverpleegkunde): 3 punten
Verpleegkundig Specialisten Register: 3 punten
Doktersassistenten (CADD van de NVDA): 3 punten
Longfunctieanalisten (NVLA): 3 punten
NVvPO (praktijkondersteuners): 3 punten
Openbare apothekers (OA): 2,5 punten
SANA keurmerk (Apothekersassistenten Openbare Farmacie (KAOF): 2,5 punten
Apothekersassistenten (NVFZ & Optimafarma): 2,5 punten
Accreditatie Bureau Cluster 1 (Huisartsen): 3 punten

Bij vragen kunt u altijd contact met ons opnemen via info@sso-caliber.nl