UITGESTELD - E-Health en recht

UITGESTELD - E-Health en recht
25/06/2020
Dit symposium is in verband met coronavirus uitgesteld tot een nog nader te bepalen datum!

eHealth is het gebruik van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën, en met name internet-technologie, om gezondheid en gezondheidszorg te ondersteunen of te verbeteren. In deze tijd is eHealth niet meer weg te denken in onze samenleving. eHealth-toepassingen helpen patiënten en zorgverleners om elektronisch met elkaar te communiceren. Denk hierbij aan het stellen van een diagnose, overleg over uitslagen en het uitwisselen van informatie. Enkele concrete voorbeelden hiervan zijn: het online doorgeven van waarden en testresultaten door patiënten, video-consults met uw huisarts bij chronische klachten, een zorgrobot of een medische app die helpt bij het stellen van een diagnose. eHealth draagt bij aan beter toegankelijke en kwalitatief goede zorg en leidt tot meer zelfregie voor patiënten. Steeds meer mensen en organisaties zien het belang van eHealth in en de ontwikkeling neemt alsmaar toe.

Echter, er zijn diverse ethische en juridische vraagstukken waar zowel de gezondheidszorg als de juristen tegen aan lopen. De Universiteit Leiden zal op donderdag 25 juni een congres organiseren waarop alle vraagstukken/problematiek m.b.t. eHealth aan bod zal komen. De rechtenfaculteit en het LUMC zullen de handen ineens slaan om beide doelgroepen samen te laten komen. Op deze dag zullen zowel de medici als de juristen met elkaar in discussie gaan over de problematiek waar men tegenaan loopt. Diverse hoogleraren van zowel het LUMC als de rechtenfaculteit zullen een bijdrage verzorgen. In de middag hebben zowel de medici als de juristen de mogelijkheid om te kiezen uit verschillende werkgroepen.
 
Leerdoelen
 Het in kaart brengen en benoemen van ethische en juridische vraagstukken en problematiek vanuit het perspectief van zorgaanbieders, patiënten, zorgverzekeraars en toezichthouders. Antwoord kunnen geven op de volgende vragen.
- Wat is eHealth nu eigenlijk? Zal dit de gezondheid, gezondheidszorg daadwerkelijk ondersteunen en verbeteren?
- Wat is goede eHealth? Is eHealth wel geschikt voor iedereen? Welke verantwoordelijkheid heb je als zorgaanbieder die met eHealth werkt? Wat betekent eHealth voor de relatie tussen patiënt en zorgprofessional?
- Waar moet je als zorgaanbieder en zorgverzekeraar op letten bij de zorginkoop, financiering en vergoeding van eHealth-toepassingen?
- Wat zijn de toepasselijke gezondheidsrechtelijke kaders?  Hoe zit het met de wet- en regelgeving inzake medische hulpmiddelen?
- Waar moet je als ontwikkelaar van eHealth-toepassingen, zorgaanbieder, patiënt en zorgverzekeraar op letten in verband met de overdracht van informatie, privacy en informatiebeveiliging, en het opstellen van contracten?
-Hoe past eHealth in de governance van een zorginstelling?
-Welke medezeggenschapsregelingen moeten bij de uitrol van een eHealth  toepassing in acht worden genomen?
- Wie houdt er toezicht op (de ontwikkeling en uitrol van)  eHealth toepassingen?


Doelgroep
Artsen, bestuurders, commissarissen en bestuurssecretarissen van zorginstellingen, Compliance Officers, advocaten, bedrijfsjuristen, privacy-juristen, functionarissen gegevensbescherming (FG’s), , overheidsjuristen, toezichthouders in de zorg, academisch geschoolden die veel met het gezondheidsrecht en e-Health in aanraking komen, overige geïnteresseerden met een academische achtergrond.

Bezoek website voor meer informatie

25/06/2020

Doelgroep:

Organisatie:

LUMC - Boerhaave Nascholing

Locatie:

Onbekend

Aanvang:

Inlichtingen:

Accreditatie: