Communicatieve vaardigheden in de Klinisch Genetische Praktijk

Communicatieve vaardigheden in de Klinisch Genetische Praktijk
20/01/2020
De cursus omvat drie dagen, twee dagen theoretisch en praktisch onderwijs en een terugkomdag. De cursus vangt aan op maandag 20 januari (deze dag heeft tevens een avondprogramma) 
De terugkomdag op 16 maart wordt ingevuld met door cursisten aangedragen casuïstiek.

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van professionele acteurs. Iedere deelnemer oefent in een rollenspelsituatie het voeren van adviesgesprekken.

Leerdoelen

  • De cursist heeft zich de communicatieve basisvaardigheden voor gespreksvoering in de klinisch genetische praktijk eigen gemaakt
  • De cursist kan werken met een practice based model om gesprekken in de klinisch genetische praktijk te structureren en passende communicatieve strategieën te hanteren
  • De cursist kan emoties van de adviesvrager herkennen en adequaat reageren op deze emoties
  • De cursist heeft inzicht in zijn/haar persoonlijke dynamiek in relatie tot de adviesvrager
  • De cursist heeft basale kennis van de familiedynamiek rond erfelijke aandoeningen

Doelgroep
De doelgroep bestemd voor assistenten in opleiding tot klinisch geneticus en genetisch consulenten. 

De cursus zal gegeven worden door mevrouw dr. L.B. van der Meer, psycholoog, afdeling Klinische Genetica, LUMC

Bezoek website voor meer informatie

20/01/2020

Doelgroep:

Organisatie:

LUMC - Boerhaave Nascholing

Locatie:

Onbekend

Aanvang:

Inlichtingen:

Accreditatie: