POBOT Advanced Training ARM 2023

POBOT Advanced Training ARM 2023
Doelgroep:
 
Organisatie:
LUMC - Boerhaave Nascholing
Locatie:
 
Inlichtingen:
 
Accreditatie:
 
Selectie en toelating - Advanced training spasticiteitbehandeling met botulinetoxine ARM 
Voor deze cursus worden alleen deelnemers met voldoende basiskennis of werkervaring toegelaten. Als deelnemer moet u daarom kennis hebben over de basale echografische vaardigheden, basisbegrippen rondom spasticiteit, anatomie en het belang van loopanalyse. Cursisten die reeds de POBOT Basis Training hebben gevolgd, worden direct geplaatst. Cursisten die niet eerder de basis training hebben gevolgd, zullen na de voorinschrijving worden gevraagd om een vragenformulier in te vullen. In dit geval ontvangt u hiervoor apart een e-mail van ons. Met de ingevulde informatie zal vervolgens door de commissie worden bepaald of uw voorkennis en ervaring voldoende is om deel te nemen aan deze Advanced Training ARM. Uw inschrijving is dus pas bevestigd op het moment dat u bent geselecteerd voor deelname. Bij bevestiging van deelname zult u een factuur ontvangen voor de inschrijfkosten.

----------------------------------------------------------------------------------------

Introductie
De training is voornamelijk op de praktijk gericht waarbij het verkrijgen van vaardigheden in echografie voorop staat. Cursisten zullen zoveel mogelijk gaan oefenen (oriëntatie, hand-oog coördinatie) en dit wordt bereikt door te werken met vijf stations met telkens drie cursisten.

Toegang tot de training wordt verleend als de cursist voldoende basiskennis heeft, zoals die uit de POBOT Post-Graduate basis training, of aantoonbare werkervaring op het gebied van de basale echografische vaardigheden, kennis van basisbegrippen rondom spasticiteit en anatomie.

Leerdoelen
Na het doorlopen van de cursusdag:

 • heeft de cursist inzicht in indicatiestelling bij spasticiteit en is de cursist op de hoogte van de pitfalls van het gebruik van BTXA op de arm;
 • weet de cursist welke interventie bij welke patiënt kan worden ingezet;
 • weet de cursist welke dosering bij de gebruikelijke spieren gebruikt moeten worden;
 • de benodigde anatomische kennis voor het lokaliseren van de targetspieren;
 • heeft de cursist zijn vaardigheid van injecteren met botulinetoxine onder geleiding van echo zodanig vergroot dat hij deze in zijn eigen praktijk kan toepassen;
 • heeft de cursist kennis van de aanbevolen klinimetrie om arm/handfunctie te beoordelen.

Aanbevolen voorbereiding
Ter voorbereiding van deze training ontvangt u ca. twee weken voor aanvang van de cursus, toegang tot een 'webinar echografie' en een e-learning met diverse modules. Alleen voor cursisten die niet eerder de e-learning voor de basis training hebben doorlopen, zijn de eerste twee modules van de e-learning en de webinar verplicht in de voorbereiding. U haalt meer profijt uit de cursus als u beschikt over echoapparatuur. Daarnaast kunt u zich voorbereiden door het volgen van de online module Muscle Premium.

Cursuscommissie bestaat uit:

 • Drs. Anne Marieke Dommisse
 • Dr. Judith Fleuren
 • Prof. dr. Sander Geurts
 • Drs. P.J. Homburg
 • Drs. Maurits Hoonhorst
 • Dr. Wim Janssen
 • Prof. dr. Carel Meskers
 • Drs. Wojtek Polomski
 • Dr. Duco Steenbeek

Met dank aan de sponsoren voor hun financiële bijdrage aan de cursus

 • AbbVie
 • Merz
 • Secma
 • Ipsen