Teach The Teachers-Plus: Selectie van AIOS 2023-I

Teach The Teachers-Plus: Selectie van AIOS 2023-I
Doelgroep:
 
Organisatie:
LUMC - Boerhaave Nascholing
Locatie:
Gebouw: 3, Zaal: V2-26, Route: 2de etage Parkeren en bereikbaarheid LUMC
Inlichtingen:
 
Accreditatie:
 
In deze cursus nemen we het wervings- en selectieproces van AIOS voor een opleidingsplek in een medisch specialisme onder de loep. Een vaak nog vrij impliciet proces, waarbij het met het krimpend aantal opleidingsplaatsen alleen maar nóg belangrijker wordt om ‘de juiste personen voor de juiste plekken’ te selecteren. Gezamenlijk (regionaal) selecteren maakt ook onderdeel uit van de visie van de Federatie Medisch Specialisten (FMS) op regionaal opleiden.

In de cursus belichten we wat bekend is vanuit onderzoek over de huidige wijze van selecteren en hoe dit beter kan. Hierin nemen we ook expliciet de rol van een PhD in de selectie mee, omdat dit op steeds meer plekken onderwerp van gesprek is, mede n.a.v. het visiedocument van de Jonge Specialist hierover. Ook delen we ervaringen uit een pilot bij het cluster Gynaecologie uit de OOR Leiden met toepassing van deze inzichten. U wordt uitgenodigd om de huidige werkwijze in uw eigen specialisme/cluster hieraan te spiegelen en na te denken over wenselijkheid en mogelijkheden voor mogelijke verbetering van het proces in uw eigen specialisme/cluster.

In de toekomst zullen we, indien daar behoefte aan is, vervolgtrainingen ontwikkelen waarin clusters daadwerkelijk aan de slag gaan met het professionaliseren van hun selectieprocedure.Zo leveren we een bijdrage aan een zo optimaal mogelijke selectie van AIOS voor de opleiding in de OOR Leiden!

Wat levert deelname u op?

  • Kennis over selectie: hoe gaat dit nu, wat kan er beter?
  • Bewustwording rol bias en effect op uitkomsten van selectie.
  • Inzicht in kansen en barrières wanneer je selectie (meer) gaat structureren.
  • Handvatten voor de eerste stappen om het selectieproces in het eigen specialisme te gaan professionaliseren.

Trainers

De cursus wordt gegeven door twee instructeurs

  • Een ervaren clinicus die veel ervaring heeft in opleiden (A.J. de Beaufort, kinderarts, LUMC)
  • Een deskundige op het gebied van medisch professionele ontwikkeling (Jacqueline Bustraan, onderwijsadviseur, Directoraat Onderwijs en Opleidingen, LUMC)

Aantal deelnemers 

Er kunnen maximaal 12 cursisten deelnemen (bij voorkeur opleidersduo's)

Doelgroep

Aan deze training kunnen opleiders vanuit meerdere specialismen deelnemen, die de Basiscursus TEACH THE TEACHERS reeds hebben gevolgd.

Het advies is om als (opleiders)duo in te schrijven, omdat dat de vertaalslag naar de praktijk en de collega’s in het eigen cluster makkelijker kan maken.


Locatie:

  • Gebouw: 3, Zaal: V2-26, Route: 2de etage Parkeren en bereikbaarheid LUMC