Neuroradiologie in de dagelijkse praktijk 2023

Neuroradiologie in de dagelijkse praktijk 2023
Doelgroep:
 
Organisatie:
LUMC - Boerhaave Nascholing
Locatie:
Parkeren en bereikbaarheid HagaZiekenhuis
Inlichtingen:
 
Accreditatie:
 
De neuroradiologie neemt in de neurologische praktijk een steeds belangrijkere plaats in. Bij veel neurologische patiënten wordt de diagnose voor een belangrijk deel bepaald door de uitkomsten van radiologisch onderzoek. Ook therapiekeuzes worden in toenemende mate afhankelijk van radiologische resultaten en follow-up. Zowel voor de radioloog als de neuroloog is kennis van elkaars vakgebied noodzakelijk om tot een goede diagnose en behandeling van patiënten te komen. In de huidige opleiding voor zowel neuroloog als radioloog is nauwelijks tot geen structureel onderwijs in elkaars vakgebied.

Neuroradiologie in het onderwijs
De nadruk ligt op op het aanleren van het radiologisch denkproces bij het opstellen van differentiaal diagnosen. Aan de hand van frequent voorkomende symptomen en-of ziektebeelden wordt de interpretatie van radiologische onderzoeken besproken. Daarnaast wordt er ingegaan op de belangrijkste klinische kenmerken en pitfalls van de neurologische ziektebeelden en de zin of onzin van aanvullend radiologisch onderzoek daarbij. De nadruk ligt daarbij op recente ontwikkelingen op het gebied van de behandeling van een beroerte, neurovasculaire zorg en een praktische benadering van ringvormig aankleurende laesies.

Onderwerpen van de cursus betreffen de meeste recente ontwikkelingen rond acute vasculaire zorg (herseninfarcten, angiopathieën, stroke-mimics en ringvormig aankleurende laesies. In de middag is er een workshop over arteriële ischemie met het toepassen van CTA-CTP-MRI. Tijdens de workshop is er ruimte voor eigen interpretatie en inzet van de verschillende onderzoekstechnieken.

Leerdoelen
Aan het eind van de dag heeft de deelnemer een goed overzicht van een aantal belangrijke neurologische symptomen en ziektebeelden, de rol van de neuroradiologie daarbij en de benodigde kennis om de juiste indicatie te stellen tot de diverse onderzoeken, alsmede de radiologische onderzoeken te beoordelen. 

Door het volgen van de cursus verwerft u:

  • inzicht in de technische achtergronden van de huidige MRI – techniek.
  • kennis om de diverse beeldvormende technieken (CT, CTv, CTA, MRI (en de diverse sequenties) te beoordelen en toe te passen in de klinische besluitvorming.
  • kennis van de huidige stand van zaken betreffende vasculaire zorg, waaronder herseninfarcten, hersenbloedingen en amyloidangiopathie.
  • kennis en inzicht in de praktische benadering van ringvormig aankleurende laesies.

Wie doen er mee aan de cursus? 
Deze cursus is bestemd voor neurologen, radiologen, SEH-artsen, revalidatieartsen en specialisten in opleiding, physician assistants en verpleegkundig specialisten. 

Cursuscommissie
Deze cursus is samengesteld door:

  • Dr. S.F.T.M. de Bruijn, neuroloog, HagaZiekenhuis
  • Dr. S. Hammer, neuroradioloog, HagaZiekenhuis
  • Prof. dr. M.J.H. Wermer, neuroloog, LUMC

Locatie:

  • Parkeren en bereikbaarheid HagaZiekenhuis