NVR Nascholing Reumatologie - Cyclus 2022/2023

NVR Nascholing Reumatologie - Cyclus 2022/2023
Doelgroep:
 
Organisatie:
LUMC - Boerhaave Nascholing
Locatie:
DAG 1: MAANDAG 10 OKTOBER 2022 - ONLINE DAG 2: MAANDAG 13 FEBRUARI 2023 - ONLINE DAG 3: MAANDAG 15 MEI 2023 - FYSIEK, Locatie volgt.
Inlichtingen:
 
Accreditatie:
 
De NVR (na)scholing is relevant voor alle reumatologen, reumatologen in opleiding, physician assistants en verpleegkundig specialisten met affiniteit met de Reumatologie in Nederland.

De (na)scholing vindt drie keer per jaar / cyclus plaats, met overdag onderwijs voor de AIOS en in de avond de nascholing voor de reumatologen. Er worden twee thema’s per editie behandeld. Elke drie jaar passeert niet alleen een heel cyclus aan verschillende onderwerpen en thema’s met betrekking tot reumatische inflammatoire en auto-immuun aandoeningen de revue, maar ook een andere soorten aandoeningen en onderwerpen, die grenzen aan het vak reumatologie.

Goede programma’s met klinisch relevante inhoud, gepresenteerd door binnen- én buitenlandse experts, maakt dat de NVR Reumatologie (na)scholingen al jarenlang een groot succes zijn. De focus ligt op continuïteit en waarborging van kwalitatief onderwijs met op regelmatige basis bijeenkomsten vóór en dóór de reumatoloog (in opleiding).

NVR nascholingscyclus 2022/2023
De NVR nascholingsbijeenkomsten van de huidige cyclus staan gepland op de volgende data:

 • Maandag 10 oktober 2022 (online)
 • Maandag 13 februari 2023 (online)
 • Maandag 15 mei 2023 (fysiek)

Toelichting AIOS onderwijs & nascholing reumatologen -  maandag 10 oktober 2022
De onderwerpen voor de deze editie zijn:

AIOS onderwijs (overdag)         De toekomst van de reumatoïde artritis en cardiovasculair risicomanagement in de reumatologie
Nascholing reumatologen ('s avonds)    Inflammatoire myopathieën

Zowel het programma van het AIOS onderwijs als de nascholing voor reumatologen zullen online worden aangeboden.

Beschrijving van de nascholing:
In deze nascholing met dr. Evelien Ton en dr. Melek Yüksel als voorzitters krijgt u een up-to-date overzicht van de pathofysiologie, diagnostiek en behandeling van inflammatoire myopathieën. Vervolgens zal ingezoomd worden op de nieuwste ontwikkelingen omtrent immunologische aspecten en klinische interpretatie van autoantistofprofielen en activiteit markers in deze aandoeningen. Waarna er weer uitgezoomd wordt en de waarde van innovatie in de zorg en de vertaalslag naar de klinische praktijk met waardecreatie voor de patiënt bediscussieerd zal worden met veel mogelijkheid tot interactie met de deelnemers.

Leerdoelen:

 • Kennis maken met de vernieuwde classificatie waarbij antistoffen een belangrijke rol (gaan) spelen
 • Bewustwording dat veel myositis patiënten restverschijnselen hebben en optimalisering van behandeling gewenst is
 • Inzicht verkrijgen in de plek van bepaling van autoantistoffen voor prognose van inflammatoire myopathieën
 • Inzicht verkrijgen in de plek van analyse van biomarkers voor follow-up van inflammatoire myopathieën
 • Het verschil kennen tussen waardegedreven zorg en een economische evaluatie
 • Men begrijpt het belang van kosten-effectiviteit van diagnostiek bij vermoeden inflammatoire myopathieën en kan dit vertalen naar gebruik van diagnostiek in de dagelijkse praktijk en kan die kennis vertalen naar de praktijk

Toelichting AIOS onderwijs & nascholing reumatologen -  maandag 13 februari 2023
De onderwerpen voor de deze editie zijn:

AIOS onderwijs (overdag)         Systemische sclerose en M. Sjögren
Nascholing reumatologen ('s avonds)    Reumatoïde Artritis (RA)

Zowel het programma van het AIOS onderwijs als de nascholing voor reumatologen zullen online worden aangeboden.
Deze tweede nascholing wordt geheel in het Engels aangeboden.

Beschrijving van de nascholing:
De behandeling van reumatoïde artritis (RA) is een centraal onderwerp in onze dagelijkse praktijk. Gezien de recente update van de EULAR-richtlijn voor de behandeling van RA, zullen we het onderwerp weer in het licht brengen. De verschillende behandelstrategieën die er zijn voor RA zullen besproken worden, met inzicht in voor- en nadelen en recente literatuur. Welke behandeldoelen moeten we hebben voor elke patiënt en hoe kunnen we ze personaliseren? De ‘dual target strategy’ is een voorstel om de objectieve ontstekingsverschijnselen en de patient reported impact te onderscheiden en beide componenten te gebruiken in "treat to target" (T2T)-strategieën ("dual T2T") om te bepalen of de behandeling moet worden gewijzigd of geïntensiveerd.

Leerdoelen:
Na afloop van de nascholing heeft u meer inzicht in de huidige behandel strategieën voor RA, inclusief de update van de EULAR richtlijn en in de behandeldoelen voor RA, inclusief het nieuw voorstel van de dual target strategy.

Toelichting AIOS onderwijs & nascholing reumatologen -  maandag 15 mei 2023
De onderwerpen voor de deze editie zijn:

AIOS onderwijs (overdag)         Onderwerp volgt.
Nascholing reumatologen ('s avonds)    Osteoporose en fibroseremmers

Beschrijving van de nascholing:
In 2022 is de nieuwe, multidisciplinaire richtlijn Osteoporose en Fractuurpreventie gereedgekomen, met ook medewerking van de NVR.
De volgende onderwerpen worden op 15 mei 2023 hierover gepresenteerd:

 • De richtlijn, wat is nieuw?
  Hierbij komt oa aan bod de noodzaak van het doen van VFA in aansluiting op DXA, valrisico, medicatie na een heupfractuur, lange-termijn behandeling met medicatie, stoppen met medicatie, etc.
 • Starten met anabole therapie, een unieke strategie; hieronder vallen de WnT signaling-pathway, daarna data over romosozumab, en de unieke plaatsbepaling als initiële therapie van romosozumab (en teriparatide).
 • Behandeling van Glucocorticoid-geinduceerde Osteoporose, de meest voorkomende vorm van secundaire osteoporose, en een bekend probleem voor reumatologen. Nieuw is het starten met tweedelijnsmedicatie bij een sterk verhoogd fractuurrisico tijdens prednisongebruik.

Zowel het programma van het AIOS onderwijs als de nascholing voor reumatologen zullen op locatie worden aangeboden.

Accreditatiepunten per editie:

 • Maandag 10 oktober 2022 - Toegekend bij: NIV, NVR en VSR - 2 punten.
 • Maandag 13 februari 2023 - Toegekend bij: NIV, NVR en VSR - 2 punten
 • Maandag 15 mei 2023 - Toegekend bij: NIV en NVR - 3 punten en VSR - 4 punten

Cursuscommissie
Deze cursus is samengesteld door:

 • Dr. M. Yüksel, reumatoloog (voorzitter), Maasstad Ziekenhuis, Rotterdam
 • Drs. M.G. Baas, reumatoloog i.o., Erasmus MC, Rotterdam
 • Dr. K. Bevers, reumatoloog, St. Maartenskliniek, Nijmegen
 • Dr. R. Bos, reumatoloog, Medisch Centrum Leeuwarden
 • Prof. dr. T.W.J. Huizinga, reumatoloog, LUMC, Leiden
 • Prof. dr. W.F. Lems, reumatoloog, Amsterdam UMC
 • Dr. M.S. Ramiro, reumatoloog, LUMC, Leiden, en Zuyderland Medisch Centrum, Heerlen
 • Dr. E. Ton, reumatoloog, UMC Utrecht
 • Drs. L. van der Weele, PhD kandidaat, Amsterdam UMC

Met dank aan de sponsoren voor hun financiële bijdrage aan de cursus:


Locatie:

 • DAG 1: MAANDAG 10 OKTOBER 2022 - ONLINE DAG 2: MAANDAG 13 FEBRUARI 2023 - ONLINE DAG 3: MAANDAG 15 MEI 2023 - FYSIEK, Locatie volgt.