Communicatieve vaardigheden in de Klinisch Genetische Praktijk 2023

Communicatieve vaardigheden in de Klinisch Genetische Praktijk 2023
Doelgroep:
 
Organisatie:
LUMC - Boerhaave Nascholing
Locatie:
 
Inlichtingen:
 
Accreditatie:
 
Introductie
In gesprekken met adviesvragers heeft een klinisch geneticus of genetisch consulent (counselor) een aantal belangrijke taken. Er moet informatie worden verzameld, onder meer over de beweegredenen van de adviesvrager(s) om erfelijkheidsadvies te vragen en over de achtergrond van de adviesvraag. Er moet informatie worden overgedragen, bijvoorbeeld over erfelijkheid en over de aandoening in kwestie. In veel gevallen moet er een uitslag worden meegedeeld na afloop van een genetisch onderzoek. Tijdens de gesprekken kunnen zowel bij de adviesvrager als bij de counselor verschillende emoties een rol spelen, waarmee rekening gehouden moet worden. Voor het uitvoeren van genoemde taken is het van belang dat de counselor voldoende kennis heeft van de communicatieve en psychologische processen die tijdens de gesprekken met adviesvragers plaatsvinden. Daarnaast is het belangrijk dat de counselor de communicatieve vaardigheden bezit om zijn/haar taken goed te kunnen vervullen.

De cursus ‘Communicatieve vaardigheden voor de klinisch genetische praktijk’ heeft als doel de genoemde kennis en vaardigheden van counselors in opleiding te vergroten. Communicatieve
vaardigheden worden aangeleerd en geoefend, waarbij kennis over communicatieve en psychologische processen als achtergrond dient.

Opzet cursus
De cursus omvat twee dagen, inclusief theoretisch en praktisch onderwijs. De cursus start op maandag 17 april (volledige dag, inclusief een avondprogramma), en eindigt op dinsdag 18 april, einde middag.
Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van professionele acteurs. Iedere deelnemer oefent in een rollenspelsituatie het voeren van adviesgesprekken.

Leerdoelen

  • De cursist leert communicatieve basisvaardigheden voor gespreksvoering in de klinisch genetische praktijk 
  • De cursist leert werken met een practice based model om gesprekken in de klinisch genetische praktijk te structureren en passende communicatieve strategieën te hanteren
  • De cursist leert de emoties van de adviesvrager herkennen en adequaat te reageren op deze emoties
  • De cursist krijgt inzicht in zijn/haar persoonlijke dynamiek in relatie tot de adviesvrager
  • De cursist verkrijgt basale kennis van de familiedynamiek rond erfelijke aandoeningen

Doelgroep
Deze cursus is bedoeld voor assistenten in opleiding tot klinisch geneticus (verplichte cursus) en genetisch consulenten, bij voorkeur in hun 2e of 3e opleidingsjaar.

De cursus zal gegeven worden door mevrouw dr. L.B. van der Meer, psycholoog, afdeling Klinische Genetica, LUMC