Palliatieve Zorg 2022-II

Palliatieve Zorg 2022-II
Doelgroep:
 
Organisatie:
LUMC - Boerhaave Nascholing
Locatie:
LUMC, Gebouw 3
Inlichtingen:
 
Accreditatie:
 
Patiënten die in hun laatste levensfase zitten verdienen de beste vorm van zorg. Het is daarom belangrijk dat u als toekomstig medisch specialist verschillende aspecten van palliatieve zorg op generalistisch niveau beheerst. Met de lesstof uit deze cursus wordt u vaardiger in het verlenen van kwalitatief goede palliatieve zorg op kennis- en toepassingsniveau. 

Voor wie is deze cursus?
​​​​​​De cursus is bedoeld voor AIOS van elk medisch specialisme uit de Leidse OOR regio, verpleegkundig specialisten (2 plaatsen beschikbaar) en physician assistants (2 plaatsen beschikbaar).

Palliatieve zorg op kennis- en toepassingsniveau
De cursus bestaat uit vier dagdelen en wordt aangeboden in kleine groepen van maximaal 20 artsen in opleiding tot specialist (AOIS). Voor drie bijeenkomsten ontvangt u ter voorbereiding een korte e-learning module die u moet doorlopen. In deze e-learningmodule is vooral basale kennis verwerkt, ter voorbereiding op de cursus.

Eén middag is gewijd aan interdisciplinair samenwerken en is gezamenlijk met AIOS huisartsgeneeskunde, AIOS specialist ouderengeneeskunde.

In de bijeenkomsten wordt zowel ingegaan op medisch inhoudelijke kennis als de toepassing daarvan in de praktijk. Voor dagdeel 4 bereiden alle deelnemers een casus voor die besproken wordt tijdens de cursus.

 Het programma van de cursusdagen gaat in op de volgende hoofdonderwerpen:

  • Symptoommanagement
  • Zorgbeleid op de korte- en lange termijn
  • Samenwerking tussen verschillende disciplines
  • Complexe communicatie rondom keuze over behandeling en levenseinde
  • Crises in de palliatieve fase
  • Medisch ethische overwegingen

Expertisecentrum Palliatieve Zorg
De cursus wordt gegeven door verschillende experts van het Expertisecentrum Palliatieve Zorg van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). De docenten zijn in de praktijk actief als medisch specialisten, kaderartsen palliatieve zorg (huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde), verpleegkundig specialisten palliatieve zorg, medisch psychologen, maatschappelijk werkenden, geestelijk verzorgers, of medisch ethici.

Cursuscommissie

Deze cursus is samengesteld door:

  • mw. dr. Y.M. van der Linden, radiotherapeut-oncoloog, hoofd Expertisecentrum Palliatieve zorg, LUMC
  • mw. Drs. E.G. Roelofs, kaderhuisarts Palliatieve zorg, Expertisecentrum Palliatieve Zorg

 


Locatie:

  • LUMC, Gebouw 3