ONLINE - Basiscursus Electrocardiografie 2021-I

ONLINE - Basiscursus Electrocardiografie 2021-I
Doelgroep:
 
Organisatie:
LUMC - Boerhaave Nascholing
Locatie:
Deze cursus vindt volledig digitaal plaats.
Inlichtingen:
 
Accreditatie:
 
Zowel binnen als buiten het ziekenhuis wordt de electrocardiografie (ECG) vaak ingezet bij keuringen en het opsporen van hartafwijkingen. Door het volgen van deze eendaagse en digitale cursus bent u weer helemaal op de hoogte van de meest recente kennis over de ECG.

Het ECG wordt dagelijks zowel binnen als buiten het ziekenhuis ingezet als laagdrempelig diagnosticum. Daarom is het voor huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, artsen in opleiding tot specialist (AIOS), bedrijfsartsen en andere zorgprofessionals in het werkveld belangrijk om goed met het ECG te kunnen werken. 

Online cursus
Nieuw aan de opzet van deze cursus is dat het onderwijs als “blended learning” wordt aangeboden. Door de e-module, die u van tevoren zelf doet, raakt u bekend met de systematiek van de 10 stappen methode om het ECG te beoordelen. Hierdoor begint u het klassikale deel, dat in verband met Covid-19 ook online is, met een goede basis om uw kennis en begrip verder te verbreden en verdiepen. Het dagprogramma bestaat uit plenaire onderdelen en workshops, die in kleine groepen met behulp van Breakout Rooms zullen worden gegeven. Aan het eind van de dag wordt u met prikkelende vragen uitgedaagd om uw kennis te testen.

Accreditatie
Omdat deze cursus online wordt aangeboden gelden er aangescherpte accreditatieregels. Van belang om te weten is, dat u de accreditatiepunten voor deze cursusdag alleen ontvangt, wanneer u de voor- en natoets met goed gevolg heeft afgerond. Met ‘met goed gevolg’ wordt bedoeld dat deze als behaald worden aangemerkt indien 70% van de antwoorden correct gegeven wordt. Een voldoende resultaat op de voortoets (onderdeel van de e-module) dient tevens als ingangseis voor het online on-campus programma. 

Leerdoelen
  • De deelnemer kan met behulp van de tien-punten-aanpak op systematische wijze een ECG beoordelen.
  • De deelnemer heeft begrip van de pathofysiologie van cardiale afwijkingen en kan daarmee een ECG op correcte wijze interpreteren.

Cursuscommissie
Deze cursus is samengesteld door

  • Dr. Anastasia Egorova, cardioloog, LUMC
  • Dr. Lieselotte van Erven, cardioloog, LUMC


Deze cursus is sponsorvrij.


Locatie:

  • Deze cursus vindt volledig digitaal plaats.